Důležité odkazy

Dětský lékař - Horka nad Moravou, MUDr. Konrádová Hana, tel.: 585 378 042, ordinační hodiny po - pá 7:30 - 12:00 (čt 7:30 - 10:00 a potom poradna)

Chomoutov - oficiální stránky www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/chomoutov

Magistrát města Olomouce www.olomouc.eu

Magistrát města Olomouce - Platba za komunální odpad www.olomouc.eu/urad-online/oznameni-spolecneho-zastupce

Olomoucký kraj www.kr-olomoucky.cz

Technické služby města Olomouc - hlášení závad www.tsmo.cz

Technické služby města Olomouc - dispečink svozu odpadu (i tříděného v domácnostech) tel.: 585 700 047

Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje IDSOK www.idsok.cz

Sběrové dvory www.olomouc.eu

Moravská vodárenská hlášení poruch a havárií www.smv.cz

 

Zajímavé informace aneb může se hodit

 

Svoz odpadu provádí Technické služby města Olomouce ve stanovených termínech. Podrobné informace o svozu odpadu najdete na stránkách www.tsmo.cz

  • Komunální odpad (černá popelnice) se vyváží každé sudé pondělí v ranních hodinách, více informací zde
  • Bioodpad (hnědá popelnice) se vyváží každou lichou středu (1x14 dní duben - listopad; 1xměsíčně prosinec - březen), více informací zde
  • Tříděný odpad (žlutá anebo modrá popelnice) se vyváží každou lichou středu dle haromogramu níže:
2019  
PAPÍR PLASTY
3.1.
30.1.
27.2.
27.3.
25.4.
22.5.
19.6.
17.7.
14.8.
11.9.
9.10.
6.11.
4.12.
16.1.
13.2.
13.3.
10.4.
8.5.
5.6.
3.7.
31.8.
28.8.
25.9.
23.10.
20.11.
18.12.
 
  • Jak správně třídit odpad www.jaktridit.cz
  • Svoz tříděného odpadu z domácností byl v Chomoutově zahájen 4.1.2017. Každý kdo má zájem o dodatečné objednání nádob na tříděný odpad (papí, plast) se může obrátit na Magistrát města Olomouc, Odbor životního prostředí, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí – Mgr. Petr Swaczyna, tel.: 588 488 335, e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu. Více informací o projektu najdete na www.tsmo.cz.
  • Sběrová sobota v roce 2019 bude ..... Kontejner bude přistaven na parkoviště u Hospody, Baarova ul.
 

Ke stažení

 
 

Kontakt

Komise městské části Horecká 2
783 35 Olomouc - Chomoutov
731 184 111 předseda komise
predseda.chomoutov@gmail.com
To Top